Home
Brems i Viborg
Brems Bilen
Brems i Kolding

Jakob Brems (03.01.1881 - 03.04.1969) blev født i Viborg.  Hans far og bedstefar var smedemestre og selv uddannede Jakob sig som kleinsmed. Efter læretiden, opholdt han sig to år Hannover, hvor han tog installatøreksame
Han giftede han sig med Agnes Pape (18.03.1884 - 07.06.1979), fra Asmild kloster ved Viborg sø,

Asmild kloster d. 9. september 1905 

1. række fra venstre: Daniel Laursen, Onkel Carl Pape (halvskjult) Camilla Paludan, Viggo Madsen (Kunstmaleren), Anna Lund, Mille Pape,
(Gregers-Pedersen),Andreas Pape, Anna (H
øne) Pape, Brudeparret Agnes Pape og Jakob Brems, Brudgommens mor Pernille Brems, Forpagter Pape, Fru Abel Paludan (f. Topp), Frk. Else Topp (søster til Urmager Daniel Topp), Fabrikant Brems og forpagter Emilie Pape (f. Topp).

2. Række fra venstre: Kaja Pape (g. Jepsen) Ida Brems, "Frk. Y" (forlovet) med: Aage Brems, Mathilde Damgaard (forlovet) med: Johs. Fr. Pape (Fessor) Holger Brems, Signe (Sisser) Pape og Richard Kold Christensen (forlovet?) med: Kie Pape.

3. Række: Vilhelm Pape ("Løre"), Laura Brems, 2 ubekendte venner af Brems.

Kort tid efter brylluppet flyttede de nygifte til Kolding.
Her åbnede de en forretning i Helligkorsgade, med bl.a. våben, symaskiner, etc
Efterhånden som elektriciteten vandt større udbredelse, voksede installationsafdelingen.
Omkring udbruddet af 1. verdenskrig, købte de ejendommen Bredgade 15 (hjørnet af Rendebanen), der - på det tidspunkt - blev anvendt til vognmandsforretning med hestestald ud mod gaden

Fra mellem 1920 og -30 havde Brems ene forhandling af Oldsmobile og Buick for det sydlige Jylland.

Efter 2. verdenskrig moderniserede og byggede de den nuværende forretningsejendom med facaden ud mod Bredgade.
Jakob Brems har på forskellig vis deltaget i Kolding's liv, og dens trivsel lå ham altid stærkt på sinde.
Gennem sin aktive karriere beklædte Jakob Brems flere tillidshverv, således sæde i arbejdsgiverforeningens bestyrelse, medstifter - og senere æresmedlem - af installatørforeningen og i grundejerforeningens bestyrelse.

I den sene alder af 77 år lod Jakob Brems sig pensionere.

Om mennesket – Jakob Brems – blev han i forbindelse med sin 80 års fødselsdag (1961) og Diamantbrylluppet (1965) beskrevet i lokale aviser: "Jakob Brems har altid været en foretagsom og vital mand, der aldrig har været bange for at søge nye veje, og han er en mand med sine meningers mod og med en levende interesse for tilværelsens mange udfordringer. Måske kan han virke en smule barsk, men bagved banker et varmt hjerte, og han er nobel og retlinet".

I artiklen for Diamantbrylluppet stod der blot om Agnes Brems: "Diamantbruden har altid været en hjemmets kvinde"...

Som yngste barnebarn af Agnes og Jakob, vil jeg i værste fald sige at dette er en fornærmelse og i bedste fald sige, at det er udtryk for det "kvindesyn", der herskede i 1965...

Agnes var et meget intelligent menneske med et utrolig menneske syn.

Kort vil jeg sige, at uden hende havde Jakob ikke været den, han blev... og jeg mener at han var fuldstændig klar over dette.

Han omtalte altid Agnes som "Mater", men aldrig har jeg hørt ham omtalt som "Pater". Hun forstod klogt at fremlægge "løsninger", således at Jakob kunne gøre dem til sine "egne".

Om Jakob vil jeg tilføje: Ja vist virkede han "streng" og man udviste en naturlig respekt for ham, men samtidigt var han ikke som mænd var flest... Et eksempel er at han "selv skubbede" barnevognen med sine børn, hvilket absolut ikke var normalt i den tidlige del af det 1900-tallet.

Et andet eksempel var da Mogens skulle døbes i 1911. Jakob havde bestemt, at han skulle hedde "Herbert", hvilket var blevet ingraveret i al sølvtøjet!
I kirken blev Agnes adspurgt om barnets navn, hvorpå hun svarede: "Mogens".....
Dette blev accepteret af Jakob og blev aldrig diskuteret/kommenteret yderligere (rent officielt).

Agnes og Jakob Brems fik 4 børn:

Gerda (26.06.1906-15.02.1987) gift (27.04.27) med Kristian Bramsen (18.09.1896-04.07.1986). De fik 4 børn: Else, Jørgen, Karen og Niels

Else (Ims) (08.12.1908 - 22.11.2009) gift med Kai Nicolaisen (13.08.1907 - ?). De fik 3 børn: Karsten (29.09.1935), Michael (19.02.1943) og Preben (01.07.1945- ?)

Mogens (16.10.1910 - 04.05.1990) gift med Birthe Giødesen (f. 29.06.1923-27.12.2018) nedenstående) De fik 2 børn: Vibeke (07.11.1945) og Jørgen (22.04.1948)

Julius Theodor (13.03.13-13.07.1991) gift (06.02.37) med Eva Juhl (07.07.17-22.06.2011). De fik 2 børn: Jens Jakob (30.10.1937-23.08.1978) og Ulla (27.11.1940)