Home
Brems i Viborg
Brems Bilen
Brems i Kolding

Til fejring af een af Viborg's driftige sønner - Jernvarefabrikant Julius Th. Brems -  gik JP Group a/s, Viborg Stiftsmuseum og ildsjæle sammen i 2005 om at lave to kopier af Brems' Motorvogn model 1 fra år 1900.

Disse 2 kørertøjer blev præsenteret under et festligt arrangement på Hjultorvet i Viborg på Grundlovsdag 2007, netop på 107 års dagen for prøveturen for deres forgænger...

Bilen har også sin egen hjemmeside Yderligere er Brems-bilen på Youtube

Brems-bil kører på hjerteblod

Af Jesper Overgaard, Viborg Folkeblad.

Et fyldt Hjultorv og en glad borgmester tog i går imod de to rekonstruerede Brems-biler anno 1900. "Et stort skridt for Viborg" sagde Julius Brems fra sin himmel

06. Juni 2007 12:00

VIBORG: "Litervis af hjerteblod" har ifølge arkivar Dan Ersted Møller fra Viborg Stiftsmuseum været drivmidlet for en lille, tapper skare, der i går kunne præsentere miraklet: to rekonstruerede eksemplarer af Viborg-fabrikant Julius Brems' motorvogn.

Grundlovsdag 1900 klokken fire om morgenen spruttede Julius Brems med sønnerne Jakob og Aage ud ad fabriksporten i St. Sct. Mikkels Gade 12. For gruppen bag de tro kopier var det vigtigt at få bilerne på gaden netop den 5. juni. Men de gjorde klogt i at vente til klokken 11.30. Ellers havde de næppe kunnet fylde torvet, som tilfældet var i går.

Skuespillerne Erik Kock (Julius Brems), Jesper Nielsen (Aage Brems) og Jacob Brems (Brian Waage) arriverede på torvet med det behørige advarselsflag i front. Erik Kock lod Julius Brems sige, at begivenheden var "et lille skridt for en jernvarefabrikant, men et stort skridt for Viborg". Desuden lancerede han mottoet "Min søn, vil du i verden frem, så Brems!"

Borgmester Johannes Stensgaard havde rollen som nutidens Viborg-borgmester. På byens vegne takkede han for de to klenodier. Det ene eksemplar – med de hvide dæk – får fast plads på Viborg Stiftsmuseum, mens det andet – med de sorte dæk – får lov til at optræde udendørs ved særlige lejligheder. Basen er JP Group.

Brems-fabrikken er gået over i industrihistorien som Danmarks første bilfabrik. I alt otte biler kom på gaden, og Johannes Stensgaard måtte erkende, at Viborg ikke formåede at svinge sig op til at være Nordens Detroit. Blandt andet måtte én af køberne spænde et tæppe under motoren, så han beholdt de dele, der faldt af.

JP Group er det tætteste, Viborg er kommet en bilfabrik. Ved bilfesten mindedes Martin Pedersen, da fabrikken i begyndelsen af 1980'erne satsede på designeren Jacob Jensens Logicar. I stedet for at skabe fremtidens bil kom JP Group til at skabe fortidens. I den til lejligheden indrettede "fabrik" praktiserede en lille flok det umuliges kunst. "Dansk industri og håndværk fra den bedste side" lød Martin Pedersens dom.

Lige til sidst fik bilbyggerne et bevis på, at de havde skabt den ægte vare. De havde samme tændrørsproblem som forgængerne.

Efter tur fik familiens medlemmer lov til at sidde i bilen. Fra venstre er det Jørgens fætter Michael Nicolaisen under et interview af TV2 Midtjylland.

Familie fotos fra 5. juni 2007

Brems-bilen samlede alle familiens grene

Af Jesper Overgaard

30-40 medlemmer af Brems-familien benyttede Brems-bilen som samlingspunkt. Familien havde en gave til Viborg Stiftsmuseum

06. Juni 2007 12:00

VIBORG: "Det er længe siden," lød det gang på gang i går, da 30-40 medlemmer af Brems-familien var med til at feste for de to tro kopier af Brems-bilen fra 1900.

Repræsentanterne for familien var så tilfredse med resultatet, at de efter et kort familieråd skænkede de 22 originale biltegninger til Viborg Stiftsmuseum. Dog med den klausul, at Nationalmuseet skal overtage tegningerne, hvis museet skulle lukke.

Fabrikant-parret Pernille og Julius Brems havde seks børn, hvoraf de fem fik børn. I København lever den 98-årige Else Brems, datter af Jacob Brems, der var med til at bygge den originale udgave. Lysten var stor, men helbredet talte imod en tur til Viborg. Familien håber, at Else Brems kan se rekonstruktionen, hvis Viborg Stiftsmuseum gør alvor af plan om at præsentere resultatet for københavnerne, ligesom Julius Brems gjorde det.

Bor spredt

Familien bor spredt i kongeriget. Ledende overlæge Eva Brems fra Regionshospitalet Viborg er det nærmeste, familien kommer Viborg, men hun bor i Århus.

- På en måde er det ikke så overraskende at se bilen. Den er en del af familiens historie, og jeg har hørt om den, siden jeg fik ører at lytte med, siger Eva Brems, der er et oldebarn af jernvarefabrikanten.

Et andet oldebarn fra en anden gren er maskiningeniør Michael Nicolaisen fra Århus.

- Som teknisk kyndig opbevarede jeg de originale tegninger. På den baggrund kan jeg se, at rekonstruktionerne er udført helt efter forskrifterne. I begyndelsen overvejede vi at levere tegningerne til Teknisk Museum i Helsingør. Nu kan vi se, at tegningerne ikke kan ligge bedre end hos Viborg Stiftsmuseum, siger Michael Nicolaisen.

Efter den officielle del på museet mødes mange af efterkommerne til familietræf på Viborg Bryghus – tæt på arnestedet i St. Sct. Mikkels Gade.

Brems-bilen - et scoop for Viborg

Af chefredaktør Lars Norup -Viborg Stifts Folkeblad

06. Juni 2007 12:00

LEDER: De drengede smil var ikke til at tage fejl af hos folkene bag Brems-bilens genopståen i Viborg. Halvandet års ulønnet, hårdt arbejde var slut, og fornemmelsen ved bilens præsentation var mere værd end penge.

Folk fra hele Viborg-egnen strømmede til Hjultorvet til af-sløringen, og de to eksemplarer tøffede lige ind i bilentusiasternes hjerter. Viborg Stiftsmuseum har fået et klenodie, som vil gøre det meget mere interessant at gå på museum.

Brems-bilen burde på en præsentations-tur rundt i hele Viborg Kommune og gøre reklame for den udstilling om Brems-familien, som kommer på Viborg Stiftsmuseum.

Bilen kunne måske inspirere til flere udstillinger, der tager udgangspunkt i Viborg-egnens særkender. For eksempel nogle af de store personligheder, som har udgangspunkt i byen.

Tilbage til Brems-bilen. Der er en lære, som vi bør drage af dette projekt. Det har nemlig bevist, at Viborg by - og ikke mindst erhvervslivet - i højere grad end nogen sinde påtager sig et ansvar for at skabe noget positivt for det lokale samfund.

Vi har set det med engagementet i sportslivet, nu med Brems-bilen, og forhåbentlig er flere projekter, som hæver byens kvalitet, på vej.

Viborg har brug for endnu flere folk med initiativ. De kan være med til at vække de alt for mange borgere, som nok lever i byen, men som ikke aktivt deltager i byens liv. Der er stadig for meget soveby over Viborg.

Entreprenør-ånden fra mange af kommunens mindre byer er prisværdig. Hvis man vil have en hal eller en ordentlig legeplads, laver man en indsamling og tilbyder frivillig arbejdskraft, før man spørger kommunen om støtte.

Fremgangsmåden i gamle Viborg har nærmest været modsat.

Der er, så vidt det er oplyst, ikke mange kommunale kroner i Brems-bilen.

Derfor: En kæmpe tak til alle, som har ydet et bidrag til at få bilen på hjul - ingen nævnt, ingen glemt.

Vil du i verden frem, så Brems

Af Jens Sønderup - nordjyske

Dette slogan lancerede skuespiller Erik Kock, da han grundlovsdag i skikkelse af Viborg-fabrikanten Julius Brems, trillede ind på Hjultorvet i Viborg i en tro kopi af Danmarks første motorvogn, Brems Bilen, fra Viborg, bygget af Julius Brems og hans to sønner Aage og Jacob.

Kort efter kom endnu en Brems Bil, idet der bygget to flotte og tro kopier af motorvognen fra Viborg.

Originalen præsenterede fabrikant Julius Brems grundlovsdag 1900, men ved premieren forleden på kopibilerne måtte Viborgs borgmester Johannes Stensgaard dog erkende, at Viborg aldrig blev Nordens Detroit. Efter fremstilling af otte stykke Brems Biler stoppede Viborg-fabrikaten sin bilproduktion.

Bag projektet med kopibilerne står Viborg Stiftsmuseum, JP Group A/S, en kreds af sponsorer og en flok engagerede bilbyggere.

Den ene kopi af Brems Bilen med 3,5 hestes motor kan beundres på museet i en særudstilling om bilen og dens konstruktør fra 6. juli til 2. september 2007. Det andet eksemplar blev ved præsentationen overdraget til byen og sponsorer i Viborg og vil tøffe rundt i byen ved særlige lejligheder samt udlånes til sponsorerne.